Nasz Zespół

Nasz Zespół

Audyty wykonywane są przez zespół
doświadczonych i wysoko
wykwalifikowanych audytorów
bezpieczeństwa

Transpatentność

Obiektywność

Profesjonalizm

Jak działa SubSafety?

Stworzenie dedykowanej aplikacji

  • aplikacja on-line zawierająca ankietę samooceny (dostosowaną do oczekiwań klienta).
  • aplikacja stale aktualizowana w zakresie wymagań prawnych BHP oraz zasad korporacyjnych

Założenie profilu podwykonawcy

  • nadanie loginu i hasła oraz uprawnień (duża elastyczność aplikacji)

Samoocena

  • ankieta on-line wypełniana przez podwykonawcę
  • SubSafety przelicza odpowiedzi na punkty i tworzy raporty w poszczególnych kategoriach

Audyt

  • audyt podwykonawcy wykonany przez profesjonalnych i niezależnych audytorów EcoMS obejmujący zarówno badania dokumentacji, jak i wizytę on-site
  • raport z audytu zawierający ocenę w poszczególnych kategoriach (niezgodności, rekomendacje)
  • publikacja raportu w profilu użytkownika

Siedziba biura:

Aquarius Business House

ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław

tel. 71 346 04 85, fax 71 346 04 87

email: office@ecoms.pl

Dane fakturowe:

EcoMS Consulting Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław

NIP: 898-19-56-876 | REGON: 932625514