Jakie ryzyko wiąże się z pracą na wysokościach?

Bezpieczeństwo pracy jest czymś, co musi być elementem obowiązkowym w pracach na wysokości. Praca na wysokości to każda czynność wykonywana na wysokości większej niż 2 metry nad poziomem gruntu, w której dodatkowo podczas jej wykonywania istnieje prawdopodobieństwo upadku.

Zgodnie z tą definicją, jakie czynności można uznać za pracę na wysokości?

Montaż instalacji, w których do wykonania montażu konieczne jest użycie drabin lub wysokich powierzchni.
Konserwacja i naprawa budynków lub dzieł sztuki, takich jak obrazy lub posągi.
Prace pionowe, takie jak montaż anten, przycinanie drzew itp.
Czynności, przy których konieczne jest użycie rusztowań, takie jak malowanie elewacji, renowacja budynków lub budowa.

Jakie ryzyko wiąże się z pracą na wysokościach?

Jak już wspomniano, głównym ryzykiem związanym z pracą na wysokościach są upadki z różnych poziomów. Jednak oprócz upadków istnieją także inne zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę. Są one następujące:

Narażenie na działanie potencjalnie skażających produktów chemicznych lub biologicznych. Na przykład podczas renowacji dzieł sztuki.

Kontakt z urządzeniami elektrycznymi lub emitującymi promieniowanie. Na przykład podczas montażu wieży wysokiego napięcia.

Spadające części. Na przykład podczas odnawiania elewacji, gdzie możliwe jest, że cząstki starej farby lub nawet kawałki samego tynku spadną na pracowników.

Zła postawa i nadmierny wysiłek fizyczny, które mogą prowadzić do ostrych lub przewlekłych urazów fizycznych.

Narażenie na działanie wysokich lub niskich temperatur oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz lub wiatr. Na przykład podczas przycinania drzew w parku zimą lub latem.

Jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć podczas pracy na wysokości?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zapobiegania ryzyku zawodowemu należy podjąć między innymi następujące środki bezpieczeństwa:

Prace z ryzykiem upadku: konieczne będzie stosowanie kasku ochronnego, butów ochronnych ze stalową osłoną palców, szelek bezpieczeństwa, rękawic roboczych odpowiednich do rodzaju wykonywanych czynności, ochrony wzroku, słuchu i dróg oddechowych odpowiednich do wykonywanych zadań.

Praca na rusztowaniach: rusztowania muszą być skonstruowane i zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników. Ponadto rusztowanie musi być sztywne, wytrzymałe, stabilne, odpowiednie do wykonywanych na nim czynności, zapewniać mobilność boczną i pionową pracowników oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia.

Praca na rusztowaniach wiszących: w takich przypadkach platformy te muszą być wyposażone w skuteczny system blokujący ich ruchy w pionie. Ponadto, pracownicy muszą nosić pasy bezpieczeństwa lub uprzęże zakotwiczone do stałego punktu, który nie znajduje się na rusztowaniu lub platformie.