Skutki oddziaływania zanieczyszczeń na pracownika

Zanieczyszczenia w miejscu pracy mogą obniżać wydajność pracownika, a także powodować nieodwracalne choroby, w zależności od warunków w jakich się pracuje. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa podejmowały wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia zdrowia swoich pracowników.

Zanieczyszczenia, na które możesz być narażony w swoim środowisku pracy

Chociaż przepisy zdrowotne doprowadziły do powstania czystszych przestrzeni pracy, po wprowadzeniu zakazu palenia w pomieszczeniach zamkniętych, nadal mamy do czynienia z narażeniem na pewne zanieczyszczenia występujące w naszym środowisku pracy.

Od urządzeń grzewczych w złym stanie technicznym po szkodliwe aerozole stosowane podczas sprzątania – mechanizmy obronne naszego organizmu mogą zostać naruszone.

Bezpieczeństwo w pracy – państwowy instytut

W badaniach, które zostały przeprowadzone w związku z pandemią COVID-19, szczególny nacisk położono na niektóre środki czystości, których zwykle używamy w domu. Tak więc, wybielacze służące za sanitaryzację powierzchni, w kontakcie z naszą skórą lub z różnymi obszarami naszego ciała, mogą poważnie wpłynąć na nasze zdrowie poprzez obniżenie skuteczności białych krwinek.

Nowe technologie przyniosły nam również nowe zanieczyszczenia, takie jak źródła elektromagnetyczne, które wpływają nie tylko na procesy neuronalne, ale mogą również zmienić nasze ciśnienie krwi, zwiększając stres lub niepokój. To ostatnie jest możliwe dzięki bezpośredniemu wpływowi na odpoczynek, w godzinach snu.

Jeśli do zanieczyszczeń, które można znaleźć w środowisku pracy, dodać te, które można znaleźć w codziennych dojazdach do pracy, wytwarzane przez tlenek węgla z pojazdów, pogorszenie stanu zdrowia staje się jeszcze bardziej widoczne. Narażasz się na ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego, również uwarunkowane zmianami klimatycznymi.

Skutki oddziaływania zanieczyszczeń na pracownika

Zła jakość powietrza w miejscu pracy naraża cię na różne choroby, które wpływają na układ sercowo-naczyniowy oraz układ oddechowy. W związku z tym, normalnym zjawiskiem jest nasilenie się bólów głowy, zmęczenia, a nawet stresu, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia wydajności pracy.

Jeśli jesteś narażony na głośne dźwięki, spowodowane przez maszyny, ruch uliczny, itp. mogą one wywołać sytuację niepokoju, która może mieć wpływ nawet poza środowiskiem pracy. Długotrwałe zanieczyszczenie hałasem ma wpływ na odpoczynek, objawiający się różnymi patologiami u człowieka. Depresja spowodowana stresem jest jedną z najczęstszych dolegliwości, na które cierpią pracownicy w różnych środowiskach pracy.

Znacząca jest liczba przypadków alergii, która z roku na rok wzrasta w populacji. Wielu naukowców wskazuje, że odpowiedzialne za nie są środki czystości. Do tego należy dodać otaczające nas materiały syntetyczne, które wraz z ładunkiem elektrostatycznym wytwarzanym przez urządzenia elektryczne przyciągają szkodliwe dla naszego zdrowia pyłki kurzu.