Istotne formalności z zatrudnieniem pracownika ze wschodu

Najczęściej zatrudnianymi pracownikami ze wschodu w Polsce są tak zwani mieszkańcy Ukrainy, mogą być oni zarazem legalnie zatrudnieni w naszym kraju przy niewielkiej ilości formalności, ponieważ w ich przypadku mamy do czynienia z ową procedurą uproszczoną. Szczególnie w przypadku zatrudnienia w trybie rotacyjnym. Gdy pracownik ma pracować nie więcej niż 6 miesięcy, nie trzeba, mieć zezwolenia na jego takową pracę co wszystko upraszcza.
Niżej zostaje, wymieniona lista co trzeba, wykonać:

Rekrutacja owego pracownika

Złożenie takowego oświadczenia o powierzchni owej wykonanej pracy przez cudzoziemca
przekazanie owego oświadczenia pracownikowi

Zgłoszenie pracownika do ZUS-u Gdzie masz na to 7 dni!

Choć nie jest wymagane, warto też pomóc owemu nowemu pracownikowi z dodatkową czynnością taką jak zameldowanie założenie konta w banku czy zapisanie do przychodni i wybór lekarza rodzinnego w razie wypadku. Jak czytamy na portalu www.artandprestige.pl, przedsiębiorca ma oczywiście inne dodatkowe formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemca do spełnienia. Co jeszcze warto pamiętać, szukając pracownika ze wschodu?

BHP pracownika

Trzeba pamiętać, że gdy zatrudnimy pracownika ze wschodu na umowę o pracę, przed podjęciem jego pracy w naszej firmie musi odbyć on BHP

Badanie lekarskie.

Zanim pracownika możemy dopuścić do owej pracy, musi mieć zrobione i aktualne badania lekarskie, owo badanie potwierdzi, iż nie ma żadnych przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

Podatek dochodowy

Rozliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzenia to jeden z owych najważniejszych obowiązków tak zwanego pracodawcy. Podobnie jest jak odprowadzenie podatku od dochodu pracownika. Dotyczy to wszelakich rodzajów zatrudnienia. Takich jak umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna też.

Pamiętaj, więc by odprowadzić ów podatek od swojego pracownika cudzoziemca. Wszystkie formalności związane z zatrudnieniem takiego pracownika zostały one omówione wyżej. Widać, więc nie ma ich dużo, a lepiej wykonać każdą z tych czynności poprawnie, by uniknąć nieoczekiwanych konsekwencji.