Kto powinien przejść szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

1

Nie trzeba być fachowcem z zakresu pożarnictwa, ani osobą dramatycznie dotkniętą przez niszczące działanie ognia, by wiedzieć, iż szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej są obecnie nieodzowne, jeśli chcemy prowadzić jakąkolwiek większą działalność gospodarczą. Szkolenie z zakresu ochrony ppoż przeprowadzane regularnie, a zwłaszcza zlecone firmie specjalizującej się tego rodzaju kursach, zapewni naszej firmie optymalne przygotowanie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń w miejscu pracy.

Jak groźny może być ogień, czyli dlaczego szkolenie z zakresu ochrony ppoż jest tak ważne

O tym, że – jak głosi – może nieco już wyświechtane, ale jakże prawdziwe ludowe porzekadło – z ogniem nie ma żartów, przekonywali się ludzie już od zarania dziejów. Wiedza jaką przynoszą badania i odkrycia archeologiczne, na przykład ze starożytnego Orientu nie napawa optymizmem. Żywioł ten trawił dawne ludzkie osady zbudowane z cegieł suszonych na słońcu, a będących głównym budulcem współcześnie tureckiego Çatalhöyük, pierwszej osady miejskiej założonej około 7400 roku p.n.e. Przed falami pożarów, które potrafiły unicestwić całą taką osadę proto-miejską chroniono się wyznaczając swoistego urzędnika, który sprawdzał, czy paleniska domowe są wygaszone przed porą snu, a zakłady rzemieślnicze, w których piec, tzw. ognisko kowalskie lub palenisko pod kokilami odlewniczymi (tzw. dymarka), był głównym elementem w procesie wytwórczym – na pewno zaprzestały pracy. Archeologiczne ślady wielkich pożarów, przynoszą nam informacje, iż te pierwociny zasad z zakresu ochrony ppoż, nie zawsze niestety zdawały egzamin.

Jak dobrze z historii wiemy, i później nie bywało zbyt optymistycznie, gdy tylko pożar rozprzestrzeniał się, zwłaszcza w miastach średniowiecznej Europy pochłaniał całe kwartały, doprowadzając nierzadko ni tylko do zapaści demograficznej, ale i do recesji gospodarczej. Jakkolwiek szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ówczesnym czasie nie funkcjonowały w tak usystematyzowanej i zdefiniowanej formule, jakie znamy współcześnie, (a jakie już się pojawiły w niektórych ustawodawstwach przed I Wojną Światową), to zarówno władze miejskie, jak i mieszczańskie grupy społeczne (branże rzemiosł) brały na siebie odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową na terenie poszczególnych dzielnic.

Znakomitym przykładem jest tu ustawodawstwo z XIV-XVIII wiecznego Gdańska i innych zamożnych miast hanzeatyckich opartych na prawie magdeburskim. Nie rozwodząc się zbyt obszernie, już w XVI wiecznym Gdańsku rada miejska wydawała wilkierze i ordynacje, które regulowały nie tylko obowiązki poszczególnych cechów w zakresie ochrony podległych im dzielnic, ale wprowadzały swoiste szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szkolono zwłaszcza halabardzistów, czyli wartowników miejskich, których obowiązek miały wystawiać tzw. chorągwie obywatelskie. Uczono ich między innymi, jak rozpoznawać zagrożenie (jego wielkość i kierunek rozprzestrzeniania się żywiołu), a także jak przekazywać dalej informacje o zagrożeniu. Stanowili oni swoisty, ówczesny system wczesnego ostrzegania i zarządzania sytuacja kryzysową, dodatkowo obserwując miasto z wież kościelnych.

Co ciekawe, także i mieszczanie nie biorący bezpośredniego udziału w gaszeniu przechodzili szkolenie z zakresu ochrony ppoż – przynajmniej coś na jego ówczesny wzorzec. Tak więc, albo heroldowie rady miejskiej głosili zawczasu albo rozwieszali ustępy z ordynacji miejskich: zakazujące zbiegowisk, tłumaczące jak opuścić kamienicę i ulicę pożarem ogarniętą lub nakazujące zastosowanie się do poleceń, akcją pożarową kierujących.

Dla kogo szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – podstawa prawna i główne cele

Zastanawiając się, dla kogo szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej są przeznaczone i kogo powinny obejmować, tak właściwie możemy spokojnie odpowiedzieć, iż dla wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy bowiem, iż zgodnie z literą aktu prawnego z dnia 24 sierpnia 1991 roku z późniejszymi nowelami, o ochronie przeciwpożarowej, to na pracodawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia swych podwładnych w zakresie zachowań przeciwpożarowych. Według powyższej ustawy, to pracodawca ma wdrożyć przedsięwzięcia, mające: chronić zdrowie, życie pracowników, kontrahentów i potencjalnych klientów, a także mienie firmy. Dodatkowo wdrożenie owych procedur (m.in. szkolenie z zakresu ochrony ppoż), ma także zapobiec lub zminimalizować zgubny wpływ zdarzeń na środowisko lub mienie do pracodawcy nie należące.

Reasumując, odnotujmy do czego właściwie zobowiązany jest pracodawca. A więc, zgodnie z ustawą z 1991 roku musi on:
• Odpowiednio wyposażyć budynki lub miejsce wykonywania pracy w wymaganą infrastrukturę przeciwpożarową;
• Zapewnić konserwację, właściwe utrzymanie i cykliczne przeglądy owej infrastruktury;
• Stworzyć system bezpiecznej ewakuacji osobom przebywającym w budynkach przedsiębiorstwa;
• Zapoznawać cyklicznie (mimo, iż ustawa nie precyzuje, jak często) i regularnie swoich pracowników z kwestiami ochrony przeciwpożarowej, czemu najlepiej służyć będą szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
• Wdrożyć w wewnętrznym systemie aktów prawnych, sposoby postępowania i procedury na wypadek zdarzenia pożarowego, chemicznego lub lokalnej, żywiołowej klęski i nieprzewidywalnego zagrożenia.

Szkolenie z zakresu ochrony ppoż – jak się do tego zabrać i czego możemy oczekiwać?

W związku z tym, iż szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej może prowadzić tylko specjalista ochrony pożarowej, inspektor PPOŻ lub technik, inżynier pożarnictwa, widać, iż tego rodzaju ważną wiedzę, może przekazywać wykwalifikowany dydaktyk. Warto więc szkolenie z zakresu ochrony ppoż zlecić renomowanej firmie zewnętrznej. Poza tym, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej są obowiązkowe, co regulują i przypominają także rozporządzenia dotyczące BHP. Dobra firma szkoleniowa, zapozna się także przed podjęciem właściwego kursu, ze specyfiką danego podmiotu gospodarczego, charakterem jego działalności i wyjątkowością jego budynków i infrastruktury. A wszystko to po to, by wiedza z zakresu PPOŻ była w sposób optymalny dopasowana do indywidualnego charakteru firmy.

Czego więc możemy się spodziewać organizując dla naszych pracowników szkolenie z zakresu ochrony ppoż? Firma szkolenie przeprowadzająca, położy nacisk przede na:
• Zapoznanie uczestników z obsługą podstawowego sprzętu gaśniczego;
• Omówienie dróg ewakuacji i sposobów gromadzenia się w punktach zbiórki w trakcie zdarzenia;
• Sposoby komunikacji wewnętrznej (poinformowanie współpracowników) oraz zewnętrznej (zawiadomienie służb specjalistycznych);
• Zapoznanie z szeregiem potencjalnych zagrożeń, występujących przy danym stanowisku pracy;
• Omówienie najświeższych przepisów z zakresu PPOŻ i BHP.

1 thought on “Kto powinien przejść szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Dodaj komentarz