Czym jest przedsiębiorstwo użyteczności publicznej – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

recycle

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej to zakład lub firma, która za opłatą świadczy na rzecz społeczności lokalnej usługi. Usługi te mogą obejmować elektryczność, gaz ziemny, wodę, oczyszczanie ścieków, gospodarkę odpadami i połączenia telekomunikacyjne. W niniejszym artykule omówione zostaną różnice między przedsiębiorstwami użyteczności publicznej a prywatnymi. Następnie podane zostaną przykłady działań, jakie każdy z tych rodzajów przedsiębiorstw wykonuje na rzecz swoich klientów.

Firma zajmująca się odpadami

Przedsiębiorstwo zajmujące się odpadami to firma, która odpowiada za usuwanie odpadów w danej społeczności. Może to być firma miejska lub prywatna.

Zadaniem przedsiębiorstwa zajmującego się odpadami jest zarządzanie i świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i przetwarzania odpadów stałych pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Zakład utylizacji odpadów

Zakład utylizacji odpadów to miejsce, do którego ludzie udają się, aby pozbyć się swoich śmieci. Może to być niewielkie przedsięwzięcie, takie jak lokalne wysypisko śmieci, lub zakład przemysłowy działający na dużą skalę, który przetwarza setki tysięcy ton odpadów rocznie.

Głównym celem każdego zakładu utylizacji odpadów jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez zbieranie ich z domów i firm, a następnie przekształcanie ich w coś użytecznego (np. nawóz) lub mniej szkodliwego (np. kompost). Większość zakładów stosuje jakąś kombinację tych metod:

  • Kompostowanie – proces ten wykorzystuje mikroby do rozkładu materiałów organicznych na ciemnobrązowe okruchy, które można wykorzystać jako ściółkę w ogrodach lub nawóz na polach i trawnikach.
  • Spalanie – metoda ta polega na spalaniu śmieci w wysokiej temperaturze w celu zmniejszenia ich objętości o 90 procent lub więcej. Powstały w ten sposób popiół można mieszać z betonem do budowy dróg lub do innych zastosowań; niektóre zakłady sprzedają go również komercyjnie pod nazwami takimi jak „biochar” lub „masa pofermentacyjna”.
  • Recykling – zamiast wyrzucać nadające się do użytku przedmioty, takie jak szklane butelki i aluminiowe puszki, centra recyklingu przyjmują je z powrotem, aby przetopić je na nowe produkty.

Pojemniki na odpady komunalne

Pojemniki na odpady komunalne lub „miejskie pojemniki na odpady zielone” są przeznaczone do zbierania odpadów domowych, które można poddać recyklingowi, kompostowaniu i/lub przetworzeniu na energię z odpadów. Stosuje się je przede wszystkim na obszarach miejskich, gdzie występuje duża gęstość zaludnienia. Zielone pojemniki są często instalowane na ulicy przed domami lub mieszkaniami, tak aby mieszkańcy nie musieli daleko chodzić, aby wyrzucić swoje śmieci. Miejskie pojemniki na odpady zielone są zwykle dostępne za opłatą, ale niektóre miasta udostępniają je mieszkańcom bezpłatnie w ramach programów recyklingu.

Wejdź na lublininfo.pl, żeby czerpać wiadomości z różnych zakresów ekologii i dbania o miejskie środowisko.

Podstawowym celem tych miejskich zielonych pojemników jest usunięcie jak największej ilości materiałów z wysypisk poprzez zmniejszenie ilości śmieci wysyłanych poza miasto i zwiększenie poziomu recyklingu w danej społeczności (np. usunięcie produktów papierowych z wysypisk pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych). Do surowców wtórnych zbieranych w ramach miejskich programów recyklingu należą zazwyczaj: papier, np. czasopisma lub gazety; szkło, np. słoiki lub butelki; puszki aluminiowe; plastikowe pojemniki, np. dzbanki na mleko lub butelki po napojach gazowanych; wszelkiego rodzaju kartony; bele wykonane w całości z materiałów nadających się do recyklingu, np. stare wieszaki na ubrania wykonane z metalowego drutu zamiast z plastiku.) Oprócz zbiórki surowców wtórnych, wiele wspólnot zbiera w domowych pojemnikach na odpady zielone odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia pozostałe po posiłkach przygotowywanych przez rodziny mieszkające w budynkach mieszkalnych położonych blisko siebie.”

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej to zakład utylizacji odpadów lub firma zajmująca się odpadami, która pomaga społeczności lokalnej

Podsumowując, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej to zakład utylizacji odpadów lub firma zajmująca się odpadami, która pomaga społeczności lokalnej.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pomagają społeczności lokalnej, świadcząc usługi w zakresie usuwania odpadów, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pomagają społeczności lokalnej, świadcząc usługi w zakresie zbierania odpadów, a przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pomagają społeczności lokalnej, świadcząc usługi w zakresie zarządzania odpadami.

Podsumowanie

Najbardziej powszechne media to woda, energia elektryczna i gaz. Są to podstawowe usługi komunalne, których każde gospodarstwo domowe potrzebuje do życia. Najczęściej, gdy myślimy o tego typu firmach, od razu zastanawiamy się, co one dla nas robią – jak zmieniłoby się nasze życie, gdyby te produkty nie były dostępne za pośrednictwem ich usług. Nie chodzi tylko o to, jak wygodnie byłoby nam bez nich żyć, ale także o bezpieczeństwo: bez czystej wody można zachorować; bez elektryczności, która zasila nasze światła i urządzenia, może dojść do wypadków w nocy; bez gazu ogrzewanie w miesiącach zimowych byłoby niemożliwe. Przedsiębiorstwa komunalne są zazwyczaj własnością podmiotów publicznych, takich jak miasta lub hrabstwa, i świadczą takie usługi, jak budowa dróg i gospodarka odpadami, podczas gdy spółdzielnie elektryczne obsługują obszary wiejskie, gdzie nie można jeszcze zbudować linii przesyłowych, a mimo to chcą mieć dostęp do źródeł energii, takich jak elektrownie węglowe czy gazociągi.”